Nauart: on les sinergies es converteixen en experiències artístiques